Sanitair De Winter Ventilatie

Wij plaatsen zowel type D als type C-systemen voor huishoudelijke doeleinden. De merken die wij het meeste plaatsen zijn Vasco en Zehnder.

– Type D is een gesloten systeem voor het afvoeren van gebruikte lucht en toevoeren van buitenlucht zonder veel energieverlies. Dit systeem werkt via kanalen.

– Type C is een systeem voor het afvoeren van gebruikte lucht en het toevoeren van lucht via ramen en deuren. De afvoer van lucht gebeurt via kanalen door een motor die zijn snelheid aanpast.

Door de grote vraag en om de hedendaagse trend te volgen, hebben wij ons ook gespecialiseerd in ventilatie.